Scroll to top

Centrum Badawczo Rozwojowe w Fabryce Łożysk Tocznych – Krasnik S.A.

Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. we współpracy z  firmą Tri-Ring International Poland Sp. z o. o rozpoczęła inwestycję mającą na celu utworzenie centrum badawczo rozwojowego skupiającego się na poprawie technologii produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko naturalne.

Do głównych celów projektu należą m.in.:

  • opracowywanie nowych, znacząco ulepszonych i innowacyjnych konstrukcji łożysk tocznych na zlecenia nowych klientów na rynek krajowy jak i skierowanych do odbiorców zagranicznych (innowacja produktowa),
  • wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych metod produkcji prowadzących do optymalizacji kosztów produkcyjnych (innowacja procesowa),
  • dokonywanie ulepszeń, implementacja korekt parametrów w konstrukcjach łożysk tocznych pracujących w specjalnych węzłach łożyskowych,
  • zmniejszenie emisji CO2 w następstwie zmniejszonych oporów toczenia,
  • ugruntowanie pozycji rynkowej

Koszt realizacji projektu wynosi ponad 27 000 000 zł, jego realizacja została dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich w wysokości ponad 8,2 mln złotych.

Wprowadzane innowacje w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy parametrów oferowanych produktów. Innowacje wdrażane równolegle na wszystkich etapach produkcji pozwolą w przyszłości na optymalizację wykorzystania zasobów, którymi dysponuje firma przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.

Related posts